Domů > Novinky > Obsah
Vysoce výkonná výroba kovových dílů
Jul 13, 2017

Technologie laserových rychlých prototypů vysoce výkonných kovových součástek dosáhla pozoruhodného pokroku v oblasti výzkumu a vývoje aplikací a ukázala dobré vyhlídky na vývoj, ale současně by si měla být vědoma toho, že technologie laserových rychlých prototypů přináší materiálové složení, zatímco struktura , Výkonnost a tvar částí jsou velmi flexibilní, také se vytváří proces formování a vnitřní kontrola kvality a proces tavení, legování a reakce, tuhnutí práškové slitiny v procesu tváření jsou hluboce obeznámeny s různými Pokyny pro aplikaci. Kontrolní zákon o stresu a vývoji, vadách a rozhraní. Výroba kovových dílů

Technologie laserových rychlých prototypů vysoce výkonných kovových součástí je druh pokročilé výrobní technologie, která kombinuje technologii rychlé výroby prototypů a technologii laserového opláštění. Technologie prostřednictvím vysokoúčinného laserového tavení synchronního přenosu prášku surovin (předběžný legovací prášek, prášek pro míchání prvků, kovový a keramický prášek apod.) Nebo hedvábí, při nanášení substrátu s pohybem bod- Vrstvený stohovací materiál, a to díky nepřetržitému růstu pro přípravu dílů. Tato technologie má tyto vlastnosti: Výroba kovových dílů

(1) Prolomit tradiční způsoby zpracování omezení, žádná část prázdného a velkého odlitku, odlévací zařízení a formy, může dosáhnout integrace přípravy a tváření materiálu, výrazně zkrátit výrobní cyklus částí, snížit výrobní náklady, zlepšit Využití materiálů; (2) ve stejném systému mohou být vyrobeny z různých materiálů výroba dílů, s širokou škálou materiálů a přizpůsobivosti návrhu; (3) uložené části mají hustou mikrostrukturu a dobrý celkový výkon a (4) lze snadno nastavit a řídit materiály a postupy, dosáhnout integrace různých materiálů na stejných deset výrobních kusů, aby byly splněny různé Části různých výkonnostních potřeb. Tato technologie je nový typ technologie digitálního přidávání materiálu, v leteckém průmyslu a dalších oblastech high-tech a národní obranná zařízení konstrukce má významný vývoj a uplatnění vyhlídky, v posledních letech, byl výzkum a související aplikace části rozsáhlé pozornosti. Tento článek se zaměřuje na pokrok výše zmíněných aspektů doma i v zahraničí a analyzuje klíčové otázky, které je třeba řešit. Výroba kovových dílů